Liedsuggesties: Paaswake - Jaar B

30 Mar 2024

Lichtritus:
Christus, het licht (Altaarmissaal 346) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Licht van Christus (Altaarmissal 346) [vgl. MR/GR: Paaswake]

Paasjubelzang:

Juicht nu, engelen (Paasjubelzang lange versie) (Passie en Pasen 86-91) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Juicht nu, engelen (Paasjubelzang lange versie) (Nederlands Graduale 155-160) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Laat juichen (Paasj. korte versie) (Altaarmissaal 350; Laus Deo 855; Gezangen voor Liturgie 488) [vgl. MR: Paaswake]

Antwoordpsalm 1:

Ps. 104: Zend uw Geest, Heer (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 1*:

Ps. 33: De aarde is vol (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 2:

Ps. 16: Behoed mij, God (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 3:

Ex. 15: De Heer bezing ik (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 4:

Ps. 30: U zal ik loven (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 5:

Jes. 12: Gij zult in vreugde (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 6:

Ps. 19: Heer, uw woorden (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 46) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 7:

Ps. 42: Zoals het hert (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 7*:

Jes. 12: Gij zult in vreugde (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 7**:

Ps. 51: Schep in mij (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect B]

Antwoordpsalm 8:

Ps. 118: Alleluia, alleluia, alleluia (3x ingezet en herhaald) (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Litanie:

Litanie van alle heiligen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 80) [vgl. MR/GR: Paaswake]

Waterzegening (acclamatie):

Looft de Heer, alle bronnen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 82) [vgl. MR: Paaswake]
Bronnen en al wat in het water leeft (Muziekbladen van ‘Continuo’ 11 (jrg. 1, 2)) [vgl. MR: Paaswake]
Looft, bronnen van water (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 139) [vgl. MR: Paaswake]

Besprenkeling:

Ik heb water zien stromen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 83) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Ik heb water zien stromen (Varia Liturgica 6) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Ik heb water zien stromen (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Zingt voor de Heer een nieuw gezang (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 39)

Bereiding van de gaven:

Ik zal niet sterven, maar blijven leven (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 190) [vgl. GR: Paaswake]

Alleluia (3X). Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, m.n. str. 6 (vgl. Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 76) [vgl. GR]

Communie:

Christus, ons paaslam (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Christus, ons paaslam (Wisselende Gezangen 615) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Viert blij het paasmaal (U komt de lof toe, Ps. 118f) [vgl. MR/GR: Paaswake]

Wegzending:

Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343)

Overige gezangen:

U zij de glorie (Laus Deo 919; Gezangen voor Liturgie 532)
Daar nu het feest van Pasen is (Laus Deo 876)
De Heer is waarlijk opgestaan. Nu breekt (Laus Deo 878; Gezangen voor Liturgie 424)