Liedsuggesties: Paaszondag Dagmis - Jaar A

9 apr 2023

Intrede:

Verrezen ben Ik (Graduale Nederlands 71) [vgl. MR/GR: Paaszondag]
Ik ben ontwaakt, leef bij U (U komt de lof toe 139J) [vgl. MR/GR: Paaszondag]

Besprenkeling (aanbevolen):

Ik heb water zien stromen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 83) [vgl. MR/GR]
Ik heb water zien stromen (Varia Liturgica 6) [vgl. MR/GR]
Ik heb water zien stromen (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR]
Z
ingt voor de Heer een nieuw gezang (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 39)

Antwoordpsalm:

Ps. 118: Alleluia (3x) (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 48; Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 77) [vgl. Lect A]

Sequentie:

Laat ons ’t Lam van Pasen loven (Varia Liturgica 32) [vgl. GR: Paaszondag]
hristen, offer nu je loflied (Victimae paschali laudes) (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 615) [vgl. GR: Paaszondag]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ons paaslam is geslacht (Graduale Nederlands 73) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

De aarde werd stil van ontzag (Abdijboek Psalmen Ps. 76) [vgl. GR: Paaszondag]
De aarde werd stil (U komt de lof toe Ps. 76K) [vgl. GR: Paaszondag]

Communie:

Christus, ons paaslam (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Paaszondag]
Christus, ons paaslam (Wisselende Gezangen 615) [vgl. MR/GR: Paaszondag]
Viert blij het paasmaal (U komt de lof toe, Ps. 118f) [vgl. MR/GR: Paaszondag]

Wegzending:

Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343) [vgl. MR/GR: Paaszondag]

Overige gezangen:

Alleluia, wij heffen ’t aan (Laus Deo 870; Gezangen voor Liturgie 406)
Christus die verrezen is (Laus Deo 871; Gezangen voor Liturgie 411)
Christus is opgestanden (Parochiebundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 145)
Christus is waarlijk verrezen (Taizé. Liederen, Gebeden 106)
Christus onze Heer verrees (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 143)
De Heer is waarlijk opgestaan. Zoek Hem (Laus Deo 879)
De morgen heeft verdreven (Laus Deo 888)
Het licht verdrijft de duisternis (Klein Dienstboek 231)
Jezus, opgestane Heer (Hij Leeft! 7.11)
Jubel en juich (Breng mij over grenzen 16; Hij Leeft! 1.34)
Lof zij God in de hoogste troon (Laus Deo907)
Welkom, blijde paasdag (Oud-Katholiek Gezangboek 637)