Liedsuggesties: Palmzondag van het lijden van de Heer

10 apr 2022

Intrede:
Hosanna, Zoon van David (Gezangen voor Liturgie 468) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Hosanna, Zoon van David (Gezangen voor Liturgie 620) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
 
Processie:
De kind’ren van Jeruzalem met Ps. 24 (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 4) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Laat ons als weleer (Laus Deo 769) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Toen Jezus naar zijn stede ging (Laus Deo 770; Gezangen voor Liturgie 525) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Hosanna, hosanna (Zing een nieuw lied 293) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Hosanna, hosanna, de Heer (Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk 551) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Heft op uw hoofden, poorten wijd (Oud-Katholiek Gezangboek 565) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Glorie, lof en eer zij aan Christus (Bavoliedboek 163; Gpp 9) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Glorie, lof en eer aan U (Zingt Jubilate 365) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
 
(Bij het binnengaan van de kerk:)
Toen de grote menigte (Abdijboek. Antifonale 2, GW 30) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 22: Mijn God, mijn God (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
 
Vers voor het Evangelie:
Christus is voor ons gehoorzaam (Graduale Nederlands 59) [vgl. Lect C]
Christus is voor ons gehoorzaam (Muziekbladen van ‘Continuo’ 220 (jrg. 9, dec.)) [vgl. Lect C]
Christus was voor ons gehoorzaam (Laus Deo 761) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Zij deden vergif (Woord en Toon, vrijd III, lezingendienst) [vgl. GR: Palmzondag]
Hoon en pijn (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 16) [vgl. GR: Palmzondag]
 
Communie:
Mijn Vader, als het mogelijk is (Abdijboek. Antifonale 2, GW 7) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
Wanneer het niet mogelijk is (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 113 en 101) [vgl. MR/GR: Palmzondag]
 
Overige gezangen:
De Zoon, die voor de eeuwen (Laus Deo 804)
Gethsemane, die nacht (Liedboek van de Kerken 180)
Ik wil mij gaan vertroosten (Laus Deo 816)
Jezus, om uw lijden groot (Laus Deo 818)
Lam Gods dat zo onschuldig (Laus Deo 815; Gezangen voor Liturgie 630)
Toen ’t lijden was gekomen (Laus Deo 779)