Liedsuggesties: Pinksteren, Hoogfeest

5 jun 2022

PINKSTEREN – VIGILIEMIS

Intrede:
Gods liefde is uitgestort (Antif 2, NT 220) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Vig.]
Ik zal u geven een nieuw hart (WG 14) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Vig.]

Antwoordpsalm:
Ps. 104: Zend uw Geest, Heer (ICLZ, t.p.) [vgl. Lect C]

Alleluia-vers:
Kom, Heilige Geest (VL 35) [vgl. Lect C]

Bereiding van de gaven:
Gij zendt uw Geest (AbdBz Ps. 104B) [vgl. GR: Pinksteren – Vig.]
Zendt Ge uw ademtocht (WG 285) [vgl. GR: Pinksteren – Vig.]

Communie:
Wie dorst heeft, kome tot Mij (WT (15de jrg.) 1, 4) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Vig.]

Wegzending:
Gaat in vrede heen, alleluia (LD 332; GvL 343) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Overige gezangen:
Breek, o Geest (LD 931-932)
De liefde Gods is uitgestort (HL 5.02)
Geest, die vuur en liefde zijt (LD 934, GvL 442)
Geest van God, adem van leven (HL 5.06)
Kom, Schepper Geest (LD 941; GvL 483)
Komt laat ons deze dag (GvL 628a, 628b)
O Christus, Heer der heerlijkheid (LD 1144)
Zend, Heer, uw Geest (HL 5.18)
Zend ons de adem van uw Geest (EJ 886)

PINKSTEREN - DAGMIS

Intrede:
De Geest van de Heer vervult (Woord en Toon (3de jrg.) mei, 3) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
De Geest van de Heer heeft bezit genomen (Wisselende Gezangen 24) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
De aarde is vol van Gods Geest (U komt de lof toe Ps. 68 I J) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Nu viert (De Geest van de Heer) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 124) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
De ganse aarde is vervuld (Eucharistieviering. Voor de Pinkstertijd 2a) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Gods liefde is uitgestort (Abdijboek. Antifonale 2, NT 220) [vgl. MR: Pinksteren – Dag.]
 
Antwoordpsalm:
Ps. 104: Zendt Gij uw Geest (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 67) [vgl. Lect C]
 
Sequentie:
Kom o Geest des Heren, kom (Laus Deo 938; Gezangen voor Liturgie 482) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Kom, o Heil’ge Geest van boven (Eucharistie Jaarbundel 621) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Alleluia. Nu kom, o Geest (Eucharistieviering. Voor de Pinkstertijd 3) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Kom hemelse Trooster (Psalmen en Gezangen t.d.v. de liturgieviering (samengesteld door DSGV Utrecht) 126) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Kom toch, Geest van heiligheid (Kerkelijke Liederen 30) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
 
Alleluia en vers voor het Evangelie:
Kom, Heilige Geest (Varia Liturgica 35) [vgl. Lect C]
 
Bereiding van de gaven:
Voltooi nu God (Klein Graduale, t.p.) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Heer, voltooi uw werk (U komt de lof toe Ps. 68 II G) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
Geef weer, alleluja (Wat Gij in ons) (Klein Nederlands Graduale voor volkszangmissen 125) [vgl. GR: Pinksteren – Dag.]
 
Communie:
De apostelen spraken (Woord en Toon (3de jrg.) mei, 2) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Plotseling kwam er uit de hemel (Wisselende Gezangen 623) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
Opeens ontstond er geraas (U komt de lof toe Ps. 104 F) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Dag.]
 
Wegzending:
Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]
 
Overige gezangen:
Breek, o Geest (Laus Deo 931-932)
De liefde Gods is uitgestort (Hij Leeft! 5.02)
Geest, die vuur en liefde zijt (Laus Deo 934, Gezangen voor Liturgie 442)
Geest van God, adem van leven (Hij Leeft! 5.06)
Kom, Schepper Geest (Laus Deo 941; Gezangen voor Liturgie 483)
Komt laat ons deze dag (Gezangen voor Liturgie 628a, 628b)
Zend, Heer, uw Geest (Hij Leeft! 5.18)
Zend ons de adem van uw Geest (Eucharistie Jaarbundel 886)