Liedsuggesties: Pinksteren Vigiliemis - Jaar B

18 mei 2024

Intrede:

Gods liefde is uitgestort (Abdijboek. Antifonale 2, NT 220) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Vig.]
Ik zal u geven een nieuw hart (Wisselende Gezangen 14) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Vig.]

Antwoordpsalm:

Ps. 104: Zend uw Geest, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Kom, Heilige Geest (Varia Liturgica 35) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:

Gij zendt uw Geest (Abdijboek Beurtzangen Ps. 104B) [vgl. GR: Pinksteren – Vig.]
Zendt Ge uw ademtocht (Wisselende Gezangen 285) [vgl. GR: Pinksteren – Vig.]

Communie:

Wie dorst heeft, kome tot Mij (Woord en Toon (15de jrg.) 1, 4) [vgl. MR/GR: Pinksteren – Vig.]

Wegzending:

Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343) [vgl. MR/GR: 2de zond Pasen]

Overige gezangen:

Breek, o Geest (Laus Deo 931-932)
De liefde Gods is uitgestort (Hij Leeft! 5.02)
Geest, die vuur en liefde zijt (Laus Deo 934, Gezangen voor Liturgie 442)
Geest van God, adem van leven (Hij Leeft! 5.06)
Kom, Schepper Geest (Laus Deo 941; Gezangen voor Liturgie 483)
Komt laat ons deze dag (Gezangen voor Liturgie 628a, 628b)
O Christus, Heer der heerlijkheid (Laus Deo 1144)
Zend, Heer, uw Geest (Hij Leeft! 5.18)
Zend ons de adem van uw Geest (Eucharistie Jaarbundel 886)