Liedsuggesties: Sacramentsdag (2e zondag na Pinksteren) - Jaar A

11 jun 2023

Intrede:

De Heer heeft zijn volk gevoed (Laus Deo Ps. 81; Gezangen voor Liturgie Ps. 81) [vgl. MR/GR: Sacramentsdag]
Met bloem van tarwe (U komt de lof toe Ps. 81 F) [vgl. MR/GR: Sacramentsdag]
Ik zal u voeden met honing uit de rots (U komt de lof toe Ps.81 F) [vgl. MR/GR: Sacramentsdag]

Antwoordpsalm:

Ps. 147B Loof de Heer, Jeruzalem (Graduale Nederlands, res. Responsoriale t.p.) [vgl. Lect A]

Sequentie (evt):

Loof, o Sion, (resp. vanaf: Zie het brood) (Hymnarium. Nederlandse hymnen op oude en nieuwe melodieënen. Een bloemlezing met muziek uit de vroeg-christelijke en middeleeuwse gezangen van de Latijnse en Griekse Kerk 222) [vgl. GR: Sacramentsdag]
Loof, o Sion, (resp. vanaf: Zie het brood) (Varia Liturgica 36) [vgl. GR: Sacramentsdag]
Alleluia. O Sion, (resp. vanaf: De Heer, die Brood) (Eucharistie Jaarbundel 622) [vgl. GR: Sacramentsdag]

Alleluia en vers voor het Evangelie:

Ik ben het levend Brood (Wisselende Gezangen 519*) [vgl. Lect A]

Bereiding van de gaven:

Hij liet manna tot spijs (Wisselende Gezangen 607) [vgl. GR: Sacramentsdag]

Communie:

Wie mijn vlees eet (Abdijboek. Antifonale 2, NT 154) [vgl. MR/GR: Sacramentsdag]

Overige gezangen:

De eerste uit de doden (Laus Deo 817l Gezangen voor Liturgie 585)
Eat this Bread (Taizé. Liederen, Gebeden 43)
Gij zelf zijt, Heer, het levend Brood (Laus Deo 978)
God heet ons welkom in zijn huis (Zing een nieuw lied 372)
Het hoogste Woord daalt uit het licht (Gezangen voor Liturgie 614; Hymnarium Gezongen Tijd 156)
Ik ben het levend Brood (Zing een nieuw lied 99)
Neemt en eet (Breng mij over grenzen 50; Hij Leeft! 3.19)
O levenschenkend levensbrood (Laus Deo 997)
O Vader, trek het lot U aan (Laus Deo 1155)
O Vader, wil aanvaarden (Laus Deo 817)
Open je hand, m.n. str. 5 (Hij Leeft! 3.20)
Ter bruiloft van het zuiver Lam (Laus Deo 1000-1001)
Toen ’t lijden was gekomen (Laus Deo 779)
Zingt voor de Heer van liefde en trouw (Laus Deo 1216; Gezangen voor Liturgie 565)
Zozeer heeft God, m.n. str. 1 en 5 (Hij Leeft! 3.32)