Liedsuggesties: Verrijzenis Van De Heer, Hoogfeest - Paaswake

16 apr 2022

Lichtritus:
Christus, het licht (Altaarmissaal 346) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Licht van Christus (Altaarmissal 346) [vgl. MR/GR: Paaswake]
 
Paasjubelzang:
Juicht nu, engelen (Paasjubelzang lange versie) (Passie en Pasen 86-91) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Juicht nu, engelen (Paasjubelzang lange versie) (Nederlands Graduale 155-160) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Laat juichen (Paasj. korte versie) (Altaarmissaal 350; Laus Deo 855; Gezangen voor Liturgie 488) [vgl. MR: Paaswake]
 
Antwoordpsalm 1:
Ps. 104: Zend uw Geest, Heer (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 1*:
Ps. 33: De aarde is vol (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 2:
Ps. 16: Behoed mij, God (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 3:
Ex. 15: De Heer bezing ik (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 4:
Ps. 30: U zal ik loven (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 5:
Jes. 12: Gij zult in vreugde (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 6:
Ps. 19: Heer, uw woorden (Overzicht van de Gezangen 2 (2014-2015) 46) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 7:
Ps. 42: Zoals het hert (Klein Graduale, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 7*:
Jes. 12: Gij zult in vreugde (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 7**:
Ps. 51: Schep in mij (Graduale Nederlands, t.p.; Resp, t.p.) [vgl. Lect C]
Antwoordpsalm 8:
Ps. 118: Alleluia, alleluia, alleluia (3x ingezet en herhaald) (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect C]
 
Litanie:
Litanie van alle heiligen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 80) [vgl. MR/GR: Paaswake]
 
Waterzegening (acclamatie):
Looft de Heer, alle bronnen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 82) [vgl. MR: Paaswake]
Bronnen en al wat in het water leeft (Muziekbladen van ‘Continuo’ 11 (jrg. 1, 2)) [vgl. MR: Paaswake]
Looft, bronnen van water (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 139) [vgl. MR: Paaswake]
 
Besprenkeling:
Ik heb water zien stromen (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 83) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Ik heb water zien stromen (Varia Liturgica 6) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Ik heb water zien stromen (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Zingt voor de Heer een nieuw gezang (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 39)
 
Bereiding van de gaven:
Ik zal niet sterven, maar blijven leven (Antifonale bij het Klein Getijdenboek 190) [vgl. GR: Paaswake]
Alleluia (3X). Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, m.n. str. 6 (vgl. Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 76) [vgl. GR]
 
Communie:
Christus, ons paaslam (Klein Graduale, t.p.) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Christus, ons paaslam (Wisselende Gezangen 615) [vgl. MR/GR: Paaswake]
Viert blij het paasmaal (U komt de lof toe, Ps. 118f) [vgl. MR/GR: Paaswake]
 
Wegzending:
Gaat in vrede heen, alleluia (Laus Deo 332; Gezangen voor Liturgie 343)
 
Overige gezangen:
U zij de glorie (Laus Deo 919; Gezangen voor Liturgie 532)
Daar nu het feest van Pasen is (Laus Deo 876)
De Heer is waarlijk opgestaan. Nu breekt (Laus Deo 878; Gezangen voor Liturgie 424)