Liedsuggesties: Witte Donderdag Avondmis - Jaar A

6 apr 2023

Intrede:

Wij roemen in ’t kruis (Laus Deo 783; Gezangen voor Liturgie 557) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Onze enige glorie (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 99 en 100) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Wij stellen alle roem en eer (Eucharistie Jaarbundel 416) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Wij willen op U roemen (Kerkelijke Liederen 20) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]

Antwoordpsalm:

Ps. 116: Geeft niet de beker (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 27) [vgl. Lect A]

Vers voor het Evangelie:

Lof zij U, Christus (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect C (Een nieuw) op toon VIIIg) [vgl. Lect A]

Voetwassing:

Een nieuw gebod geef Ik u (Laus Deo 892; Gezangen voor Liturgie 599) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Hieruit zullen allen kunnen opmaken (Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 48) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Hij waste hun voeten (Laus Deo 775) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Ik geef u een nieuw gebod (Bijbelse Kantieken 77) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Toen Jezus met de zijnen at (Laus Deo 776) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]

Bereiding van de gaven:

Waar vriendschap heerst en liefde (Laus Deo 781; Gezangen voor Liturgie 528; Gezangenboek voor Palmzondag en het Paastriduum 12) [vgl. MR/GR]
Als wij allen één van harte blijven (Laus Deo 773) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Waar wij in liefde samen zijn (Overzicht van de Gezangen 1 (2011-2012) 142) [vgl. MR/GR]
Ubi caritas (Daar waar liefde heerst) (Laus Deo 782) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]

Communie:

Dit zegt de Heer: Dit is mijn Lichaam (Graduale Nederlands 25) [vgl. MR/GR: Witte Dond.-avond]
Dit brood is mijn Lichaam voor u (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 112 en 101) [vgl. MR/GR]

Overbrenging H. Sacrament:

Loof, mijn tong, het glorierijke (Hymnarium Gezongen Tijd 157; Varia Liturgica 39)

Overige gezangen:

Eat this Bread (Taizé. Liederen, Gebeden 43)
God is waar liefde en vriendschap zijn (Hij Leeft! 3.05)
Het hoogste Woord (Gezangen voor Liturgie 614)
Neemt en eet (Breng mij over grenzen 50; Hij Leeft! 3.19)
Toen ’t lijden was gekomen (Laus Deo 779)