Liedsuggesties: Witte Donderdag Chrismamis - Jaar B

28 Mar 2024

Intrede:
Heer, Gij hebt ons (Woord en Toon, zat. I, lezingendienst) [vgl. MR: Chrismamis]
God, uw God heeft u gezalfd (Wisselende Gezangen 37) [vgl. GR: Chrismamis]

Antwoordpsalm:
Ps. 89: Uw gunsten, Heer (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (website), t.p.) [vgl. Lect B]

Vers voor het Evangelie:
Eer en lof zij U (Klein Graduale, t.p., vers uit Lect C (De geest des Heren) op toon IId) [vgl. Lect B]

Bereiding van de gaven:
O Verlosser, neem ons zingen (Bavoliedboek 223) [vgl. GR: Chrismamis]

Communie:
Wat de Heer genadig verleende (Abdijboek Beurtzangen Ps. 89c) [vgl. MR: Chrismamis]
Misericordias Domini (Breng mij over grenzen 136)
Zingt een lied voor de Koning, gezalfd (U komt de lof toe Ps. 45d) [vgl. GR: Chrismamis]

Overige gezangen:
Aanbidt en dankt uw Vader God (Laus Deo 1010; Gezangen voor Liturgie 401)
Verkondig alle mensen (Bijbels Liedboek 42)
Vernieuw Gij mij (Laus Deo 848; Gezangen voor Liturgie 538)