De adventskrans

27 nov 2022

"Het gebruik om vier kaarsen op een krans van altijd groene takken te plaatsen komt vooral voor in Germaanse landen en in Noord-Amerika en is het symbool geworden van de advent in de huizen van de christenen. De adventskrans met de vier kaarsen, die geleidelijk aangestoken worden, zondag na zondag, tot het hoogfeest van Kerstmis, is de herinnering aan de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vóór Christus en symbool van het profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van de zon van de gerechtigheid (vgl. Mal. 3, 20; Luc. 1, 78)." (Directorium over volksvroomheid en liturgie, 98)

"De adventskrans kan gezegend worden bij het begin van de advent, bijvoorbeeld op de (vooravond van de) eerste zondag van de advent. De ruimte kan tijdens de plechtigheid enigszins verduisterd zijn. Vindt de viering van de zegening plaats in een kerkgebouw, dan is een priester of diaken de bedienaar." (Klein rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie, nr. 829).

Vindt de zegening van de adventskrans plaats tijdens een eucharistieviering, dan vervange men het slotgebed van de voorbede door het zegeningsgebed over de adventskrans (tekst: Klein Rituale, nr. 837)

De tekst voor de zegening van een adventskrans is te vinden in: Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie, een uitgave van de NRL, p. 330-334.