De vigiliemis van Kerstmis

24 dec 2021

Schriftlezingen van de vigiliemis van Kerstmis (jaar C):

Eerste lezing: Jes. 62, 1 - 5;
Antwoordpsalm:
Ps. 89;
Tweede lezing:
Hand. 13, 16 - 17 + 22 - 25;
Evangelie:
Mt. 1, 1 - 25 of: 1, 18 - 25

 

Hoewel de viering van Kerstmis met deze mis begint, roepen de gebeden en de lezingen nog een gevoel van gespannen verwachting op; in zekere zin is deze mis een synthese van de hele advent. Bijna alle gebeden staan in de toekomende tijd: “Morgen zult gij zijn heerlijkheid zien” (antifoon bij de intrede); “laat ons uw eniggeboren Zoon, die wij met blijdschap als verlosser ontvangen, ook met een gerust hart tegemoet zien, wanneer Hij als rechter zal komen”(collectagebed); “morgen zal de ongerechtigheid van de aarde gedelgd worden” (vers voor het evangelie); “Heer, laat ons het begin van het kerstfeest met grote toewijding vieren, want Gij openbaart in dit mysterie de aanvang van onze verlossing” (gebed over de offergaven); “de glorie van de Heer zal zich openbaren” (antifoon bij de communie). De lezingen van Jesaja in de andere missen van Kerstmis beschrijven wat er aan het gebeuren is, terwijl de passage die in deze mis wordt voorgelezen, vertelt wat er zal gebeuren. De tweede lezing en de evangelieperikope spreken over Jezus als de Zoon van David en de menselijke voorafgaande gebeurtenissen die de weg voor zijn komst hebben bereid. De geslachtslijst uit het evangelie van de heilige Matteüs vertoont verwantschap met de oudtestamentische lezingen van de paaswake: deze lijst beschrijft namelijk in grote lijnen de lange weg van de heilsgeschiedenis die leidt tot de gebeurtenis die wij nu gaan vieren. De litanie van namen wakkert het gevoel van verwachting aan. toenemen. In de vigiliemis zijn wij een beetje als kinderen die het kerstgeschenk stevig vasthouden, in afwachting van de toestemming om het te mogen openen. (Homiletisch Directorium, 112)