Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

18-25 januari, 2021

Het gebed van Jezus om eenheid

Zich bewust van het gebed van Jezus "zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in ons een mogen zijn, opdat de wereld gelove dat Gij mij gezonden hebt" (Joh. 17, 21), smeekt de Kerk bij iedere eucharistieviering om eenheid en vrede (Communieritus, "Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd..."). (Directorium voor liturgie en volksvroomheid, nr. 182)

Het gebed van de RK Kerk

Het Romeins missaal zelf heeft onder de missen voor verschillende noden drie misformulieren "voor de eenheid van de christenen". Een dergelijke intentie wordt opnieuw genoemd in de gebeden van het getijdengebed, bijvoorbeeld in de gebeden bij de vespers van de zondag en de maandag in de eerste week, de woensdag in de derde week en in de aanroepingen bij de lauden van de woensdag van de 4e week. (Directorium voor liturgie en volksvroomheid, nr. 182)

Misformulier

Op de dagen waarop geen feest of verplichte gedachtenis plaatsvindt, kan tijdens de eucharistieviering het misformulier voor de eenheid onder de christenen genomen worden (Altaarmissaal, p. 1211 e.v.). Het formulier mag ook gebruikt worden op de zondagen door het jaar, wanneer een speciale viering voor de eenheid van de christenen plaats heeft.

Gemeenschappelijk gebed

Vanwege het verschillende gevoel van de van ons afgescheiden broeders (Vaticanum II, Decreet Unitatis redintegratio, 3) moeten ook de uitingen van volksvroomheid het oecumenisch principe voor ogen houden. Inderdaad, "de innerlijke ommekeer en heiligheid van leven, tezamen met persoonlijke en openbare smeekbeden voor de eenheid van de christenen moet men beschouwen als de ziel van de gehele oecumenische beweging. Men kan dit terecht een geestelijke oecumenische beweging noemen". (Unitatis redintegratio, 8). Een bijzondere plaats van ontmoeting tussen katholieken en christenen die tot andere Kerken en kerkelijke genootschappen horen, wordt dus gevormd door het gemeenschappelijk gebed om de genade van de eenheid te verkrijgen en om God de gemeenschappelijke noden en zorgen voor te leggen en dank te zeggen en zijn hulp in te roepen. Het gemeenschappelijk gebed wordt in het bijzonder aanbevolen gedurende de "Week van het gebed voor de eenheid van de christenen" (18-25 januari) of in de periode die loopt van Hemelvaart tot Pinksteren. (Directorium voor liturgie en volksvroomheid, nr. 182)

Oecumenische viering kan zondagse eucharistie niet vervangen

"De viering van de Eucharistie op de dag des Heren is het fundament en centrum van het hele liturgische jaar; vandaar dat de katholieken (onverkort het recht van de Oosterse kerken) op zondagen en voorgeschreven feestdagen de Mis moeten bijwonen. Het is daarom af te raden om op zondagen oecumenische diensten te organiseren, en er wordt aan herinnerd dat de verplichting om op die dagen de Mis bij te wonen blijft staan, zelfs als katholieken aan oecumenische diensten en diensten van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen deelnemen" (Oecumenisch Directorium, 1993, nr. 115).

"Niemand mag denken dat men de zondagsmis kan vervangen door oecumenische vieringen van het woord of gemeenschappelijke gebedsdiensten met christenen die tot kerkelijke gemeenschappen behoren, of zelfs door deelname aan hun liturgische diensten. Indien echter de diocesane bisschop bij een dringende noodzaak de deelname van katholieken 'ad actum' (voor de gelegenheid) toestaat, dan dienen de herders ervoor te zorgen dat er onder de katholieke gelovigen geen verwarring ontstaat over de noodzaak om ook in deze omstandigheden op een ander uur van de dag aan de voorgeschreven Mis deel te nemen" (Instructie Redemptionis Sacramentum, nr. 167).