Hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus

29 jun 2022

Op 29 juni viert de Kerk “het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Simon, zoon van Jona en broer van Andreas, beleed als eerste onder de leerlingen Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God, en werd door Hem Petrus genoemd. Paulus, de apostel van de heidenen, predikte de gekruisigde Christus aan Joden en Grieken. Beiden verkondigden met geloof en liefde het evangelie van Jezus Christus in de stad Rome en stierven onder keizer Nero als martelaar. De eerste werd, zoals de overlevering vertelt, met het hoofd naar beneden aan het kruis geslagen en op de Vaticaanse heuvel bij de Via Trumphalis begraven, de ander werd met de dood door het zwaard gestraft en aan de Via Ostiensis in een graf gelegd. Op deze dag wordt door heel de wereld hun triomf gevierd met gelijke eer en verering.”  (Romeins martyrologium, 2008, p. 394-395)

Het is passend de gelovigen eraan te wennen om de waarde en de betekenis te onderscheiden van die mannelijke en vrouwelijke heiligen die een speciale zending in de heilsgeschiedenis en een bijzondere band met de Heer Jezus gehad hebben, zoals de heilige Petrus en Paulus (29 juni). (Directorium over volksvroomheid en liturgie, 229).