Dl. 11 (Toelichting bij vertaling Klein Missaal; Aswoensdag-indult; De viering van het Paastriduum)

Dl. 11 (Toelichting bij vertaling Klein Missaal; Aswoensdag-indult; De viering van het Paastriduum)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. De herziene vertaling van de ‘Orde van de mis’. Een toelichting bij het ‘Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

II. Rondzendbrief over de betekenis van de vredesritus (2014)

III. De oplegging van de as op Aswoensdag. Romeins indult voor de Nederlandse Kerkprovincie (2014)

IV. Nederlandse Bisschoppen. Brief over de viering van het Paastriduum (2012)

 

€ 14,95