Dl. 13 (Zondagsviering - Gezangen - Kalenders - Kerkgebouwen)

Dl. 13 (Zondagsviering - Gezangen - Kalenders - Kerkgebouwen)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. Liturgische vieringen en richtlijnen

1. Formulieren ter ere van de H. Paus Johannes XXIII
2. Votiefmis ter ere van Gods barmhartigheid
3. Gods barmhartigheid in de liturgie van het kerkelijk jaar
4. Paus Franciscus. Brief over de ritus van de ‘voetwassing’ tijdens de liturgie van de Mis van het avondmaal van de Heer (2015)
5. Decreet ‘In missa in Cena Domini’ (2016)
6. Commentaar op het decreet
7. Schrijven over de materie van brood en wijn (2003)

II. (Zondags)vieringen onder leiding van een diaken of leek. Algemeen-kerkelijke richtlijnen

1. Directorium voor zondagsvieringen bij afwezigheid van een priester ‘Christi ecclesia’ (1988)
2. Interdicasteriële instructie over vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters ‘Ecclesiae de mysterio’ (1997)
3. Bijzondere liturgische taken van leken in en buiten de Eucharistie volgens andere documenten

1. Uit het Oecumenisch Directorium (1993)
2. Uit de apostolische brief ‘Dies Domini’ van Paus Johannes Paulus II (1998)
3. Uit de encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’ van Paus Johannes Paulus II (2003)
4. Uit de instructie ‘Redemptionis Sacramentum’ (2004)
5. Uit de post-synodale apostolische exhortatie ‘Sacramentum caritatis’ van paus Benedictus XVI (2007)

III. Directorium voor liturgische gezangen. Alfabetische repertorium-lijst

IV. Richtlijnen voor particuliere kalenders

1. Instructie over de herziening van de Particuliere en Eigen kalenders voor het officie en de mis ‘Calendaria particularia’ (1970)
2. Notitie over de verering van zaligen (1999)
3. Notitie over enkele aspecten van de eigen kalenders en liturgische teksten (1997)
4. De vertaling van eigen liturgische teksten (2001)
5. Notitie over de verering van belangrijke relieken van zaligen op pelgrimstocht (2016)

V. Kerkgebouwen: betekenis, inrichting en kerksluiting

1. Pontificale voor de kerk- en altaarwijding: Betekenis van kerkwijding en het altaar (1977)
2. Nederlandse Bisschoppenconferentie. Het kerkgebouw als getuige van de christelijke traditie: Uitgangspunten van beleid voor kerkgebouwen (2008)
3. Brief Procedure bij wijziging van parochies en bij sluiting en herbestemming van kerkgebouwen (2013)
4. Procedurele richtlijnen bij wijziging van parochies en bij sluiting en herbestemming van kerkgebouwen (2013)

 

€ 14,95