Dl. 15 (Liturgische formulieren - Registers)

Dl. 15 (Liturgische formulieren - Registers)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. Algemeen-kerkelijke liturgische richtlijnen en vieringen

I. De wijziging in ‘Liturgiam authenticam’

1. Paus Franciscus: Motu Proprio ‘Magnum principium’. Apostolische brief ter wijziging van canon 838 van het Wetboek van Canoniek Recht (2017)
2. Paus Franciscus: Brief aan Robert kardinaal Sarah (2017)

II. De viering van Maria, Moeder van de Kerk

1. Decreet over de viering van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk op de Algemene Romeinse Kalender (2018)
2. Notitie aangaande de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk (2018)
3. Kardinaal R. Sarah. Commentaar bij de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk
4. Toevoegingen in de liturgische boeken van de Romeinse ritus betreffende de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk. Bijlage bij het decreet van 11 februari 2018
Aanvullende notitie van de Nationale Raad voor Liturgie

III. De viering van Maria Magdalena als feest

1. Decreet bij de verheffing van de viering van de heilige Maria Magdalena tot feest (2016)
2. Aartsbisschop A. Roche. Apostel van de apostelen. Toelichting bij de verheffing van de viering van de heilige Maria Magdalena tot feest
3. Wijzigingen en toevoegingen op 22 juli: heilige Maria Magdalena

IV. De viering van de H. Paus Paulus VI

1. Decreet over de invoeging van de liturgische viering van de H. Paus Paulus VI in de Algemene Romeinse Kalender (2019)
2. Kardinaal R. Sarah, prefect Een moedige apostel van het evangelie. Commentaar bij de viering van de H. Paus Paulus VI
3. Liturgische formulieren H. Paus Paulus VI

II. Eigen formulieren voor eucharistie en getijden in Nederlandse bisdommen

I. Aartsbisdom Utrecht – Bisdom Haarlem-Amsterdam 26 juni: H. Jozefmaria Escrivá, priester
II. Bisdom Roermond 8 mei: Z. Clara van het arme Kind Jezus, maagd

III. Eigen zegeningen in Nederlandse bisdommen

I. Zegening en uitzending van driekoningenzangers Inleiding

1. Zegening en uitzending tijdens een viering van de Eucharistie
2. Zegening en uitzending tijdens een viering van het Woord

II. De zegening van het Hubertusbrood Inleiding

1. Zegening van Hubertusbrood buiten de mis
2. Zegening van Hubertusbrood tijdens de mis

III. De takjes voor de zegening op Palmzondag. Een notitie van de Nationale Raad voor Liturgie (2019)

IV. Registers bij Liturgische Documentatie deel 1-15

I. Inhoud van de afzonderlijke delen

II. Auteurs of uitgevende instantie

III. Beknopt trefwoordenregister

 

€ 14,95