Dl. 3 (Alg. Statuut van het Romeins Missaal; Redemptionis Sacramentum)

Dl. 3 (Alg. Statuut van het Romeins Missaal; Redemptionis Sacramentum)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. Nieuwe misformulieren

3 januari: De heilige Naam Jezus
8 februari: H. Josephina Bakhita, maagd
13 mei: H. Maagd Maria van Fatima
21 mei: H. Christophorus Magallaen, priester, en gezellen, martelaren
22 mei: H. Rita van Cascia, kloosterlinge
9 juli: HH. Augustinus Zhao Rong, priester, en gezellen, martelaren
20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar
24 juli: H. Charbel Makhlūf, priester
12 september: De heilige naam van Maria
23 september: H. Pius van Pietrelcina, priester, gedachtenis
20 oktober: Bisdom Rotterdam: Maria ter Weghe – Onze Lieve Vrouw van Haastrecht
25 november: H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares
28 november: Bisdom Roermond: Z. Maria Helena Stollenwerk, maagd

II. Paus Johannes Paulus II. Apostolische brief ‘Spiritus et sponsa’ (De Geest en de Bruid) (2003)

III. Paus Johannes Paulus II. Chirograaf voor de honderdste verjaardag van het Motu Proprio ‘Tra le sollecitudini’ (2003)

IV. Algemeen statuut van het Romeins Missaal (Institutio Generalis Missalis Romani) (2002)

V. De Nederlandse bisschoppen. Begeleidend schrijven bij de Instructie ‘Redemptionis Sacramentum’ (2004)

VI. Instructie ‘Redemptionis Sacramentum’ (Het sacrament van de Verlossing) (2004)

VII. Trefwoordenregister op het ‘Algemeen Statuut van het Romeins Missaal’ en de instructie ‘Redemptionis Sacramentum’

 

€ 14,95