Dl. 4 (Inleiding op het Lectionarium)

Dl. 4 (Inleiding op het Lectionarium)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. Ordening voor de lezingen van de mis: inleiding (Ordo lectionis missae: proemium) (1981)

II. Het gemeenschappelijk gebed of het gebed van de gelovigen (1966)

III. Notitie over de bedienaar van het sacrament van de ziekenzalving (2005)

IV. Algemeen-kerkelijke liturgische documenten sinds Vaticanum II (1963-2003) in Nederlandse vertaling. Een bibliografie

V. Trefwoordenregister op de inleiding van de ‘Ordening voor de lezingen van de mis’

 

€ 14,95