Dl. 5 (Documenten over kerkmuziek en liturgie)

Dl. 5 (Documenten over kerkmuziek en liturgie)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. Liturgische gezangen en gewijde muziek

I. Gregoriaanse en Latijnse gezangen

1. Ordo Cantus Missae (1972)
2. Overzicht van Gregoriaanse gezangen op zon- en feestdagen
3. Algemeen te kennen Gregoriaanse gezangen volgens ‘Iubilate Deo’ (1974)

II. Directorium voor liturgische gezangen. Eerste algemene lijst

III. Instructie over muziek in de heilige liturgie ‘Musicam sacram’ (1967)

IV. Concerten in kerken (1987)

V. Aanwijzingen voor het zingen van de passie (1989)

II. Recente liturgische documenten

I. Het gebruik van de Romeinse liturgie van vóór de hervorming van 1970

1. Paus Benedictus XVI. Motu proprio ‘Summorum pontificum’ (2007)
2. Paus Benedictus XVI. Brief aan de bisschoppen n.a.v. ‘Summorum pontificum’ (2007)
3. Nederlandse Bisschoppen. Verklaring (d.d. 7 juli 2007) bij het verschijnen van het Motu proprio ‘Summorum Pontificum’

II. Brieven van de Nederlandse bisschoppen over liturgie

1. ‘Komt laat ons Hem aanbidden …’. Adventsbrief (2007) van de Nederlandse bisschoppen
2. Brief over de viering van het sacrament van de eucharistie (2008) Voorbeelden van een uitnodiging voor de communie
3. Brief over de bedienaar van de ziekenzalving (2008)

 

€ 14,95