Dl. 8 (Brief Nederlandse Bisschoppen: De viering van het Paastriduum)

Dl. 8 (Brief Nederlandse Bisschoppen: De viering van het Paastriduum)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

Nederlandse Bisschoppenconferentie. De viering van het Paastriduum. Enkele aspecten van de liturgie van het lijden, sterven en verrijzen van de Heer (2012)

Bijlage I: Korte ritus voor de ontvangst van de paaskaars en het doopwater die werden gezegend tijdens de paaswake in een andere kerk

Bijlage II: Enkele passages uit de rondzendbrief van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst ‘Paschalis sollemnitatis’ (1988)

 

(Deze tekst is opnieuw afgedrukt in dl. 11, p. 91-108.)

€ 9,95