Dl. 9 (Sacrosanctum Concilium en andere documenten)

Dl. 9 (Sacrosanctum Concilium en andere documenten)

Uit de reeks 'Liturgische Documentatie'

Inhoud:

I. ‘Sacrosanctum Concilium’ en ‘Vicesimus annus’

1. Constitutie over de heilige liturgie ‘Sacrosanctum Concilium’ (1963). Latijnse tekst met officiële Nederlandse vertaling
2. Paus Johannes Paulus II. ‘Vicesimus quintus annus’ (1988)

II. Recente pastoraal-liturgische richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen

1. Sacramentenbediening en uitvaart bij euthanasie of suïcide (2005)
2. Verklaring inzake pastoraat rond euthanasie en suïcide (2011)
3. Brief over het waardig communiceren (2012)
4. Aanvullende lijst van goedgekeurde liturgische gezangen

III. Nieuwe formulieren voor eucharistie en getijdengebed

30 augustus: Bisdom ’s Hertogenbosch: Z. Eustachius van Lieshout, priester
22 oktober: Nederlandse Kerkprovincie: Z. Johannes Paulus II, paus
27 november: Bisdom ’s Hertogenbosch: H. Oda, maagd

Appendix: Enkele statistische gegevens over liturgische bediening in 2010

 

€ 14,95