Verbum Domini, dl. 2

Verbum Domini, dl. 2

Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de weekdagen van de sterke tijden (advent, kersttijd, veertigdagentijd, paastijd) (ambo-boek)

 

€ 49,90