Alle heilige Bisschoppen van Utrecht

Alle heilige Bisschoppen van Utrecht

8 november

Op de dag na het feest van Sint Willibrord herdenkt de kerk van Utrecht diegenen onder haar bestuurders die, evenals hij, als heiligen worden vereerd (8e – 11e eeuw). Het zijn abt Gregorius, die als hoofd van de domschool de leiding had van clerus en gelovigen; Albrik, die hem opvolgde en die de geloofsverkondiging in de noordelijke streken van ons land liet behartigen door Willehad, Lebuinus, Marcellinus en Ludger; Frederik, die benedictijn was en als martelaar wordt vereerd; Hunger, die voor de Noormannen moest vluchten en zich uiteindelijk in Deventer vestigde; Radboud, die als schrijver de beste vertegenwoordiger is van de Karolingische cultuur in ons land en eveneens vanuit Deventer het bisdom bestuurde; graaf Ansfried, die van aan het hoofd stond van het bisdomen als benedictijn stierf en tenslotte Bernulf of Bernold, die vooral bekendis als kerkenbouwer.