Ambrosius, bisschop van Milaan

Ambrosius, bisschop van Milaan

7 december

De heilige kerkleraar Ambrosius, bisschop van Milaan ontsliep in de Heer op 4 april 397, maar hij wordt vooral op deze dag vereerd, want op deze dag aanvaardde hij het bestuur van zijn bisschopszetel. Hij was nog catechumeen en bekleedde het ambt van stadsprefect. Nu werd hij een ware herder en leraar voor zijn gelovigen. Op uitnemende wijze beoefende hij de naastenliefde, een liefde die zich uitstrekte tot alle mensen. Krachtig verdedigde hij de vrijheid van de Kerk en tegen de arianen verdedigde hij de juiste geloofsleer. Daarnaast onderrichtte hij in zijn vroomheid het volk. Zo schreef hij commentaren en zong hij samen met het volk zijn hymnen.