Andreas Dung Lạc en gezellen

Andreas Dung Lạc en gezellen

24 november

In een gemeenschappelijke viering worden samen met priester Andreas Dũng Lạc honderdzeventien martelaren uit Vietnam geëerd (+ 1625-1886), onder wie zich acht bisschoppen bevonden, talrijke priesters en een zeer grote menigte christengelovige leken, mannen en vrouwen van iedere stand en leeftijd. Zij worden aangeduid als, en gezellen. Allen wilden zij liever verbanning, gevangenschap, foltering en ten slotte de uiterste straf ondergaan dan het kruis vertrappen en het christelijk geloof afvallen.