Augustinus van Canterbury

Augustinus van Canterbury

27 mei

De heilige Augustinus (+ 604/605) cwas bisschop van Canterbury in Engeland. Samen met andere monniken was hij door de heilige paus Gregorius de Grote uitgezonden om het Woord van God te verkondigen aan het volk van de Angelen. Hij werd welwillend ontvangen door koning Aedilbertus van Kent. In navolging van het apostolische leven van de oudste Kerk bekeerde hij de koning zelf en velen tot het christelijk geloof en hij richtte in dit land verschillende bisschopszetels op.