Bekering van de heilige apostel Paulus

Bekering van de heilige apostel Paulus

25 januari

Terwijl de heilige Paulus in zijn ziedende woede de leerlingen van de Heer met de dood bedreigde en op reis was, openbaarde Jezus in de nabijheid van Damascus zich aan hem als de Verheerlijkte. De Heer koos hem uit om, vervuld van de Heilige Geest, onder de heidenen het Evangelie van het heil te verkondigen, terwijl hij om Christus’ naam veel moest lijden.