Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië

25 november

De heilige Catharina was volgens de overlevering een Alexandrijnse maagd en martelares met niet minder scherpzinnigheid en wijsheid dan geestkracht. In het beroemde klooster op de berg Sinaï wordt haar lichaam met grote eerbied vereerd.