Cosmas en Damianus

Cosmas en Damianus

26 september

Over de heilige martelaren Cosmas en Damianus (ca. IIIe eeuw) wordt verhaald dat zij zonder enige vergoeding te vragen de geneeskunst uitoefenden te Cyrrhum in het gebied van de Eufraat. Door hun gratis verzorging werden talrijke mensen genezen.