Cyrillus en Methodius

Cyrillus en Methodius

14 februari

De heilige monnik Cyrillus en de heilige bisschop Methodius waren twee broers die door bisschop Fotius van Constantinopel uit Thessalonica naar Moravië werden gezonden en daar het christelijk geloof predikten. Ze ontwierpen eigen letters om de heilige boeken uit het Grieks in het Slavisch te vertalen. In Rome gekomen, liep Cyrillus, die tevoren Constantinus heette, een ziekte op. Hij werd monnik en ontsliep daar in de Heer op deze dag. Methodius werd echter door paus Hadrianus II tot bisschop van Sirmium gewijd en verkondigde onvermoeibaar het Evangelie in Pannonië. Hij was er onderhevig aan vele processen die tegen hem werden aangespannen, maar ontving steeds de hulp van de pausen van Rome. Te Veleradium in Moravië ontving hij op 6 april het loon voor zijn inspanningen.