Cyrillus van Jeruzalem

Cyrillus van Jeruzalem

18 maart

Vandaag gedenkt de Kerk de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem en kerkleraar. Omwille van het geloof doorstond hij standvastig veel mishandelingen door de arianen. Dikwijls werd hij van zijn bisschopszetel verdreven. In zijn redevoeringen en catechese gaf hij op bewonderenswaardige wijze aan de gelovigen uiteenzettingen over de rechtzinnige leer, de Schriften en de heilige geheimen.