De profeet Agabus

De profeet Agabus

8 april

Vandaag vermeldt het Romeins Martyrologium de gedachtenis van de heilige profeet Agabus, Naar het getuigenis van de Handelingen van de apostelen voorspelde hij door de Geest een grote toekomstige hongersnood in heel de wereld en de martelingen van Paulus door de heidenen.