Eerste martelaren van de Kerk van Rome

Eerste martelaren van de Kerk van Rome

30 juni

De heilige eerste martelaren van de heilige Kerk van Rome werden op bevel van keizer Nero op verschillende en zeer wrede wijzen gedood wegens beschuldiging van brandstichting. Sommigen immers werden, in dierenhuiden genaaid, blootgesteld aan de verscheurende honden; anderen werden aan het kruis geslagen en weer anderen aan het vuur prijsgegeven om als nachtelijke verlichting te fungeren, toen de dag ten einde was. Allen waren leerlingen van de apostelen en de eersten van de martelaren die de Kerk van Rome overdroeg aan de Heer.