Gedaanteverandering van de Heer

Gedaanteverandering van de Heer

6 augustus

Vandaag is het het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Bij zijn transfiguratie toonde Christus Jezus, de welbeminde, eniggeboren Zoon van de eeuwige Vader zijn heerlijkheid ten overstaan van de heilige apostelen Petrus, Jacobus en Johannes, met daarbij als getuigen Mozes en Alia als vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten. Zo duidde Hij aan hoe ons nederig slavenbestaan dat Hij zelf had aangenomen, door de genade op glorievolle wijze wordt verlost. Het beeld van God, waarnaar de mens is geschapen, is ondanks de misvorming ervan in Adam, hersteld in Christus en het wordt verkondigd tot aan de uiteinden van de aarde.