Gideon

Gideon

26 september

De heilige Gideon uit de stam van Manasse was rechter in Israël. Na de verwoesting van het altaar van Baäl ontving hij van de Heer het teken van de dauw die op de vacht neerdaalde. Hij bevrijdde met Gods kracht het volk van Israël uit de macht van de vijanden.