Godehardus

Godehardus

5 mei

De heilige Godehardus (+ 1038) visiteerde eerst als abt van het klooster van Niederaltaich in uitsland anderere kloosters. Daarna kwam hij als opvolger van de heilige Bernwardus op diens bisschopszetel te Hildesheim in Saksen. Daar bevorderde hij het heil van heel zijn Kerk, legde hij de reguliere tucht voor de geestelijkheid op en opende hij scholen.