H. Hart van Jezus

H. Hart van Jezus

24 juni

Door het hoogfeest vallen de gewone gedachtenissen van heiligen vandaag weg.