H. Hart van Jezus

H. Hart van Jezus

11 juni

Door het hoogfeest vallen de gewone gedachtenissen van heiligen vandaag weg.