Hilarius van Poitiers

Hilarius van Poitiers

13 januari

Vandaag gedenkt de Kerk de vrije gedachtenis van de heilige Hilarius, bisschop en kerkleraar. Onder keizer Constantius, een aanhanger van de ariaanse ketterij, werd hij verheven tot de bisschopszetel van Poitiers in het toenmalige Aquitaniƫ in Frankrijk. In zijn geschriften verdedigde hij krachtig het geloof van het Concilie van Nicea aangaande de Drie-eenheid en de goddelijkheid van Christus en om die reden werd hij voor vier jaar naar Frygiƫ verbannen. Hij bracht ook zeer bekende commentaren op de Psalmen en het Evangelie van Mattheus tot stand.