Isidorus van Sevilla

Isidorus van Sevilla

4 april

Vandaag gedenkt de Kerk de heilige bisschop en kerkleraar Isidorus (+ 636). Als leerling van zijn broer Leander werd hij diens opvolger op de zetel van Sevilla. Hij schreef vele geleerde werken, riep verschillende concilies bijeen en leidde die. Hij wijdde zich met ijver aan het katholieke geloof en richtte zich met wijsheid op de naleving van de kerkelijke tucht.