Jozef de Calasanz

Jozef de Calasanz

25 augustus

De heilige priester Jozef de Calasanz (+ 1648) richtte volksscholen op om kinderen en jongeren op te voeden in de liefde en de wijsheid van het evangelie. In Rome stichtte hij de Orde van de Arme Reguliere Clerici van de Moeder Gods van de Religieuze Scholen.