Lodewijk IX

Lodewijk IX

25 augustus

De heilige Lodewijk IX (+ 1270) was als koning van Frankrijk zowel in vredestijd als in de oorlog ter verdediging van de christenen een lichtend voorbeeld van daadwerkelijk geloof, rechtschapenheid in het bestuur, liefde voor de armen en standvastigheid in tegenspoed. Na het sluiten van zijn huwelijk kreeg hij elf kinderen, die hij uitstekend en godvruchtig opvoedde. Hij gebruikte zijn rijkdom en krachten en zette zelfs zijn leven op het spel voor de verering van het kruis, de kroon en het graf van Christus, totdat hij, aangetast door de pest, stierf in het kamp bij Tunis aan de kust van Noord-Afrika.