Lucas

Lucas

18 oktober

De heilige evangelist Lucas werd volgens de overlevering geboren te Antiochiƫ uit een heidense familie en was arts van beroep. Hij bekeerde zich tot het geloof in Christus, werd een zeer dierbare gezel van de heilige apostel Paulus. Als schrijver van de zachtmoedigheid van Christus maakte hij in zijn evangelieboek een nauwkeurig en geordend verslag van alles wat Jezus had gedaan en onderwezen. Eveneens gaf hij in de Handelingen van de apostelen een verslag van de beginperiode van de Kerk tot aan het eerste verblijf van Paulus in de stad Rome.