Maria Magdalena

Maria Magdalena

22 juli

De heilige Maria Magdalena, die door de Heer werd bevrijd van zeven demonen, werd zijn leerlinge en volgde Hem tot op de Calvarieberg. In de vroege Paasmorgen mocht zij als eerste de Heiland zien, toen Hij verrees uit de doden, en bracht zij aan de andere leerlingen de boodschap van zijn verrijzenis.