Maria Onbevlekte Ontvangenis

Maria Onbevlekte Ontvangenis

8 december

Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria. Maria is waarlijk vol van genade en de gezegende onder de vrouwen. Met het vooruitzicht op de geboorte en de heilzame dood van Gods Zoon bleef zij dan ook - door een bijzonder voorrecht van God - gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde op het ogenblik zelf van haar ontvangenis. Dit feit, dat is gebaseerd op een oudere leer, werd op deze dag door paus Pius IX plechtig gedefinieerd als vaststaand dogma.