Petrus Apselamus

Petrus Apselamus

11 januari

De heilige martelaar Petrus, bijgenaamd Apselamus of Balsamus werd te Cesarea in Palestina onder keizer Maximinus herhaaldelijk door de prefect en alle omstanders gevraagd om zijn jonge leven toch te ontzien, maar hij trok zich niets aan van hun aansporingen en legde dapper getuigenis af van zijn geloof in Christus door de vuurdood te ondergaan, als ware dit het zuiverste goud.