Petrus (Peerke) Donders

Petrus (Peerke) Donders

14 januari

Vandaag gedenkt de Kerk van het bisdom ‘s-Hertogenbosch de zalige Petrus Donders, priester uit de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser. Hij werd geboren te Tilburg en trad in bij de congregatie van de Allerheiligste Verlosser (redemptoristen). Uitgezonden naar Batavia in Suriname, zette hij zich met onvermoeibare liefde in voor het lichamelijk en geestelijk heil van de melaatsen.