Polycarpus

Polycarpus

23 februari

De heilige bisschop en martelaar Polycarpus wordt vereerd als leerling van de heilige Johannes en als laatste getuige van het apostolisch tijdperk. Onder de keizers Marcus Antoninus en Lucius Aurelius Commodus werd hij, bijna negentig jaar oud, in het amfitheater te Smyrna in Klein-Aziƫ aan het vuur prijsgegeven voor de ogen van de proconsul en heel het volk. Hij dankte God de Vader dat Hij hem had waardig gekeurd om geteld te worden onder de martelaren en deel te krijgen aan de kelk van Christus.