St. Jozef

St. Jozef

19 maart

Vandaag viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van de allerheiligste Maagd Maria. Als een rechtschapen man uit het geslacht van David was hij de voedstervader van de Zoon van God, Christus Jezus, die Zoon van Jozef genoemd wilde worden en aan hem onderdanig wilde zijn zoals een zoon aan zijn vader. In het bijzonder vereert de Kerk hem als de beschermer die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld.