Timótheus en Titus

Timótheus en Titus

26 januari

De heilige bisschoppen Timótheus en Titus waren leerlingen van de heilige apostel Paulus en zijn helpers in het apostolaat: de eerste stond aan het hoofd van de Kerk in Efese, de tweede aan het hoofd van de Kerk op Kreta. Naar hen zijn de brieven genoemd met wijze vermaningen voor het onderricht van herders en gelovigen.