Willehad

Willehad

8 november

De heilige bisschop Willehadus (+ 789) werd geboren in Northumbria en bevriend met Alcuinus; hij verbreidde na de heilige Bonifatius het evangelie in het toenmalige land van de Friezen en in Saksen. Bisschop gewijd richtte hij de bisschopszetel van Bremen op en bestuurde deze met wijsheid.